Granty NAWA

Ruszają dotacje dla zespołów badawczych

Można składać wnioski na wsparcie międzynarodowej współpracy zespołów naukowych. Projekty realizowane w ramach programu Granty Interwencyjne NAWA mogą otrzymać fundusze na ekspertyzy i badania analityczne, a także na zakup sprzętu.

Granty Interwencyjne NAWA to najnowszy program działającej od trzech lat Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej podległej MNiSW.

Cel projektu NAWA

Granty Interwencyjne NAWA to program, którego celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców. Taka mobilność jest istotna w sytuacji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Udział w programie NAWA umożliwi naukowcom podejmowanie badań interwencyjnych we współpracy międzynarodowej oraz wypracowanie rozwiązań istotnych dla reagowania na przełomowe wydarzenia.

Na co można przeznaczyć granty NAWA?

Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania.Otrzymaniegrantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

WAŻNE

Projekt w ramach programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy.

Dla kogo granty NAWA?

Wnioski w programie mogą składać polskie jednostki szkolnictwa wyższego i nauki. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym do 31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania budżetu programu.

W ramach programu NAWA mogą być finansowane następujące działania:

  • koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w projekcie;
  • koszty pozyskania ekspertyz, opracowań, zlecenia zadań o charakterze badawczym, analitycznym, statystycznym;
  • koszty podróży i utrzymania poniesione w związku z realizacją projektu;
  • koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

Jak poinformowała Agencja-ocena złożonego wniosku odbywać się będzie w ciągu 30 dni, aby naukowcy mogli jak najszybciej przystąpić do realizacji projektów.

Epicgirl.pl

halonews